Aantoonbare ervaring

Ik heb aantoonbaar ervaring met bestuurlijke- en beleidsprocessen, implementatie en borging. Ik geef je de concrete handvatten om vanuit de Lean filosofie te werken en continu te blijven verbeteren (Plan Do Check Act). Ik loop door organisaties heen. Ik weet wat er speelt op de werkvloer en hoe je een voorstel op de juiste tafels krijgt. Ik adviseer voordat een besluit wordt genomen hoe je het kunt implementeren en structureel borgen.

zie ook resultaten 2017 – 2019

Projecten 2012 – 2016

  • Het bestuurlijke- en beleidsproces van het College Kwaliteitsregister V&V & Register Zorgprofessionals vanuit mijn dubbelrol als secretaris van het College en adviseur registers met de portefeuille processen en kwaliteit;
  • Een proces binnen het Handboek Administratieve Organisatie: de jaarovergang. Hierbij wordt de financiële administratie van een organisatie overgezet naar een nieuw boekjaar;
  • Het juridisch organisatorisch proces van de Commissie van Bezwaar en Beroep V&VN; Hoe kan een geregistreerde een bezwaar of een beroep indienen? Hoe implementeer je als registratiecommissie (beleid) of uitvoerende organisatie een zwaarwegend advies van de Commissie?


Portfolio 2015 -2016

Een visie op procesmanagement ontwikkelt, de proces architectuur van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland gericht en ingericht.

Klantgericht – en Lean denken en werken geintroduceerd. Diverse methodieken, continu verbeteren, het verbeterbord en de kwaliteitscirkel binnen V&VN. Wekelijkse dagstarts op het klantenhart. Het probleemoplossend vermogen van mensen vergroten. Waar kun je zelf het verschil maken?
Centraal staat: de reis van een lid. Wat verwacht ik van een beroepsvereniging? De reis van een klant (een zorginstelling met een collectieve overeenkomst V&VN en/of de kwaliteitsregisters, een aanbieder van scholing)

Beginnen is winnen! Bel mij of e-mail mij info@p2cmanagement.nl

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close