Wat ik onder meer bied

Samen kwaliteit zichtbaar maken

1.  Kwaliteit krijgt een gezicht als je er mensen aan (ver) bindt                                                        samen2
Op weg naar de klant (patiënt, cliënt, lid) Strategische procesinnovatie is slimme combinaties maken en de aansluiting vinden tussen mensen en de (bestuurlijke-, verbeter-, primaire-, ondersteunende) processen in je organisatie. Een lerende omgeving creëren.
Op pragmatische wijze ga ik gericht met jou en medewerkers incompany aan de slag met jouw/jullie specifieke vraagstuk. Ik geloof in de kracht van de werkvloer.
Ik heb ervaring met proces- en kwaliteits (ISO 9001:2015, HKZ 166:2018) vraagstukken in verschillende sectoren en draag graag mijn kennis over.

2. Slimmer werken

Wil je de registratie of administratielast drastisch terugbrengen? Structureel nog harder werken, nog meer werken? Brandjes (blijven) blussen? Zet het zoden aan de dijk? Nee, in de regel niet. Hoe dan wel? Efficiënt werken helpt je om rust terug te brengen op je afdeling. Rust in de hoofden van mensen. Efficiënt werken leidt aantoonbaar tot een urenbesparing per week. Kostbare uren die je kunt inzetten voor bijvoorbeeld service aan klanten of zorg aan bewoners/patiënten. Ik heb aantoonbare ervaring.

3. Omgaan met (schaarse) ruimte

Hoe de 1.5 meterafstand regel praktisch in te vullen? Hoe vinden we een goede balans tussen de activiteiten in een bedrijf/organisatie en het borgen van de gezondheid van mensen (klanten/cliënten, bewoners/bezoekers et cetera en medewerkers)
Ik denk graag met je mee en geef je richting voor de implementatie van de invulling van de 1.5 meterafstand regel.

Ik spreek je graag! Bel mij of e-mail mij info@p2cmanagement.nl

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close