Gezondheidszorg

Vanuit mijn functies bij de Beroeps Vereniging Ambulancezorg en V&VN  (beleidsterrein Acute Zorg) heb ik veel op de werkvloer gelopen de afgelopen 18 jaar. Dit geldt ook het afgelopen jaren voor mijn opleiding tot Assessor HKZ (166:2018) ZZP’ers in Zorg en Welzijn en trekker van dit traject bij DEKRA Certification. Veel gezien, gehoord en vooral geluisterd. Ik heb veel dossierkennis opgedaan over Kwaliteitsregisters (verpleegkundig specialist, verpleegkundigen en verzorgenden), Accreditatie, Excellente Zorg, Acute zorg, Weet wat je meet, Het Kwaliteitskader Verpleeghuizen, Thuis in het Verpleeghuis – Waardigheid en Trots op elke locatie, ontwikkelingen in de wijkverpleging.
In februari 2021 ben ik benoemd als lid van de Centrale Cliënten Raad Proteion, vertegenwoordiger voor de medezeggenschap van bewoners / zorgondernemers in Midden-Limburg. Samen invulling geven aan de medezeggenschap, heel eervol om dit te mogen doen.

En ik blijf bijlezen. Op de hoogte zijn van welke vraagstukken spelen in een organisatie of welke vraagstukken op een organisatie af komen is voorwaarde om een proces te beschrijven, te verbeteren.

Voorbeeld casus
Een verzorgende werkt in een zorginstelling voor gehandicapten. In het team zit onderhuidse spanning. Een aantal verzorgenden voelt zich verdrongen in hun functie door verpleegkundigen. Het team werkt onderling niet goed samen. De verzorgende in kwestie krijgt vervolgens een slecht functioneringsgesprek.

Mijn inbreng kan zijn om via de feiten te bekijken welke vraagstukken er opgelost zouden moeten worden. Hoe werkt een team samen? Op welke wijze vinden functioneringsgesprekken plaats? Wie rapporteert aan wie? Wat is er aan de hand? Hoe zit het team in elkaar? Zijn er beloftes die niet worden nagekomen? Hoe zou je willen samenwerken. Ik kan op dit vraagstuk qua inhoud meegaan en de procesvraagstukken in kaart brengen en processen stroomlijnen. Wat gaat er op het feitenniveau niet goed? Laten we dit eens gaan bekijken met elkaar. De lijn eens tekenen, de stroom van activiteiten en overdrachten bepalen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close