Mijn aanbod

Ik ben een pionier, een kwartiermaker, ontwikkel en breng samen. Ik ontdek en knoop voor jou de meest efficiënte routes aan elkaar bijvoorbeeld op weg naar een klant, maar ook bijvoorbeeld in de (tijdelijke bijzondere situatie van de) 1.5 meter economie en hoe om te gaan met (schaarse) ruimte?

Hoe de 1.5 meterafstand regel praktisch in te vullen? Hoe vinden we een goede balans tussen de activiteiten in een bedrijf/organisatie en het borgen van de gezondheid van mensen (klanten/cliënten, bewoners/bezoekers et cetera en medewerkers)
Ik denk graag met je mee en geef je richting voor de implementatie van de invulling van de 1.5 meterafstand regel.

Hoe? Bovenal vanuit gezond verstand. Ik benut de kracht van de werkvloer en de bedrijfsvoering door mensen te inspireren meer uit zichzelf te halen dan zij van zichzelf gedacht hadden. Het zijn immers de mensen die de processen voor je laten werken. Zij kunnen, hoe klein ook, elke dag zelf het verschil maken in de dienstverlening aan hun klant.
Omdat ik de rust heb om te luisteren, te spiegelen en heldere vragen te stellen kan ik richting geven en processen efficiënt inrichten en optimaliseren. Ik ga actief naar de mensen toe, loop van hoog tot laag door de organisatie heen. Die zichtbaarheid en herkenbaarheid geeft niet alleen vertrouwen, maar ook zicht op waar ik met anderen slagen kan maken. Ik ken de organisatie tot in de haarvaten en ben precies daar waar het gebeurt!

Vanuit een familie van ondernemers en polderpioniers is aanpakken mij met de paplepel ingegoten. Ik werk met passie en focus, sta open voor nieuwe dingen en voer mijn ideeën uit.

Nieuwe ontwikkelingen aanzwengelen, kennis overdragen, denken vanuit de klant en er voor zorgen dat mensen weten hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen, continu kunnen verbeteren en kunnen blijven vernieuwen. Zo zet ik kwalitatief goede opdrachten neer.

 

Ik spreek je graag! Bel mij of e-mail mij info@p2cmanagement.nl

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close