Portfolio

Kwaliteit krijgt een gezicht als je er mensen aan (ver)bindt.

Ik heb al veel projecten getrokken, klantreizen beschreven, de processen strategisch tactisch gericht, efficiënter ingericht, geïmplementeerd en geborgd. Door leden, klanten en de werkvloer met oplossingen te laten komen en deze te bespreken tijdens verbeterbordsessie ondersteun je het implementeren en borgen van processen. Motiveer mensen en laat ze geloven dat ze het kunnen!

Wat levert het op

  • De klant- en medewerker tevredenheid neemt toe.
  • Processen optimaliseren brengt rust op een afdeling en vermindert hoofdpijndossiers.
  • Processen worden planbaar, meerdere medewerkers kunnen ze uitvoeren.
  • Je brengt operationele kosten omlaag.
  • Minder administratieve rompslomp.
  • Met eenzelfde bezetting groeidoelstellingen realiseren (meerdere fte’s besparen, extra inhuur van personeel terugbrengen).
  • Het nieuwe proces kan als standaard gaan gelden voor het uniformeren van andere processen.
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close